aps | rus | eng | tur | de | it | ar | esp | fr

Abhazya Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı
Konsolosluk Hizmeti
İletişim:
Adres: Saharova cd. 33, Suhum
+7 940 996 39 48 (mob.)
+7 840 226 39 48 (work.)
E-mail: visa@mfaapsny.orgAbhaz-Rus istişareleri

Daur Kove, Rusya Günü kutlamaları dolayısıyla Sergey Lavrov'a tebrik mesajı gönderdi


Çirikba Viaçeslav

Çirikba Viaçeslav

Bakan

İletişim bilgileri::

Adres: 384900 Lakoba caddesi No: 21, Suhum

Tel: +7 (840) 226-70-69

E-mail: aministr@mfaapsny.org


Abhaz siyaset adamı, 11 Ekim 2011 tarihinde beri –Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı.

Biyografi ve kariyeri

17 Mart 1959 tarihinde Abhazya/ Gagra’da doğdu

Filoloji bilimleri doktoru, profesör

Abhazya Bilimler Akademisi muhabir üyesi

Abhazya Cumhuriyeti Büyükelçisi

Evli, üç oğlunun babasıdır

Eğitim

1982 -1986 tarihler arası SSCB BA Dilbilim Enstitüsün doktora öğrencisi, Moskova, Rusya. Doktora tezi: “Abhaz-Adıge dillerinde ıslıklı –hışırtılı ünsüzlerin sistemi”. Yönetici: Prof.Dr. M.A.Kumahov

1977 -1982 tarihler arası V.N.Karazin adı olan Harkov Devlet Üniversitesi yabancı diller bölümün öğrencisi, Ukrayna.

Diploma tezi: “U.Şekspir, O.Wilde ve B.Şou’nun çalışmalarında edebi paradoksu”. Yönetici: İ.V.Gavrilçenko

1966 -1976 Abhaz ortaokulu No:5, gagra..

Profesyonel biyografisi

2011 –Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

2007 –D.İ.Guliya adı olan Abhaz İnsani Araştırma Enstitüsü Siyaset ve Anlaşmasızlık Bölüm Başkanı.

Cumhurbaşkanlığında Strateji Araştırma Merkezi jeopolitik Bölüm Başkanı.

Rusya Bilim Akademisi Dilbilim Enstitüsü Kafkas diller sektörün Kıdemli Araştırma görevlisi, Moskova, Rusya.

2007 -2008 Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın dış politika danışmanı.

2005 -2006 Leiden Üniversitesi Asuroloji Bölümü Kafkas dilleri hocası, Leiden Hollanda.

2000 -2004 “Abhaz dillin sadz lehçesinin grameri” doktora sonrası akademik projesinin uygulamacısı, Leiden Üniversitesin Karşılaştırmalı ve Betimsel Dilbilimi Enstitüsünde Kafkas dilleri hocası, Hollanda.

1996 -1997 “Klingendal” Uluslar arası İlişkiler Kraliyet Enstitüsünde misafir araştırmacısı, Lahey, Hollanda. Araştırma konusu: “Gürcü –Abhaz anlaşmasızlığı”.

1991 -1996 Leiden Üniversitesin Karşılaştırmalı ve Betimsel Dilbilimi Enstitüsün Doktora öğrencisi, Hollanda.

1996 tarihinde doktora savundu “Genel batı Kafkasya dilli. Onun fonolojik sisteminin ve onun lehçesinin ve morfolojinin restorasyonu.” Yönetici: Prof.Dr. F.Kortlandt, Dr. R.Smets.

1986 -1991 SSCB BA Dilbilimi Enstitüsü Kafkas dilleri sektöründe bilim görevlisi.

Uluslar arası kuruşlara üyelik

Avrupa Kafkasya uzmanların Topluluğa üyesi (SCE)

Praistoriya’da Uluslararası Dilleri Araştırma Birliğine üyesi (ASLIP).

Sosyal ve siyasi faaliyetleri

Abhazya Cumhuriyetin Cenevre Görüşmelerinde delegasyon başkanı Cenevre’de BM ‘in himayesinde yapılan Gürcistan ve Abhazya arasında görüşmelerin delegasyon üyesi.

Abhaz dili Kalkınma Devlet Programı uygulamaya komisyon Başkanı.

“Abhazya üzerinde Uluslar arası Bilgi ve Evraklar Merkezi”.

2008 –Cenevre Uluslar arası görüşmelerinde Abhazya Cumhuriyeti delegasyonun başkanı.

2005 –Temsil edilmeyen Halklar Örgütün yönetim kurulu üyesi (UNPO) (Lahey, Hollanda).

1998 –Batı Avrupa ülkelerinde Abhazya Cumhuriyeti Fevkalade Büyükelçisi.

1998 -2001 Elektronik “Abhaz Bülteni”nin editörü (Lahey, Hollanda).

1994 -1995 “Kafkas Revü” dergisin eş editörü ve yayımcısı (“Caucasian Review”, Leiden, Hollanda).

1993 -1998 Batı Avrupa ülkelerinde Abhazya Cumhuriyetin Yetkili temsilcisi.

1993 -1994 Cenevre’de BM ‘in himayesinde yapılan Gürcistan ve Abhazya arasında görüşmelerin delegasyon üyesi.

1989 -1990 Abhaz toplumu “Nartaa”nın “Alaşara” dergisin editörü (Moskova).

Dilbilimi ana çalışmaları

Fonolojik tipoloji yönleri. Moskova: Bilim, 1991, 143 s.

- Common West Caucasian. The Reconstruction of its Phonological System and Parts of its Lexicon and Morphology (Genel batı Kafkasya dilli. Onun fonolojik sisteminin ve onun lehçesinin ve morfolojinin restorasyonu). Leiden: CNWS Publications, 1996, 452 pp.

- A Dictionary of Common Abkhaz (Genel Abhaz dili sözlüğü). Leiden, 1996, 126 pp.

- Abkhaz (Abhaz dili grameri). –Languages of the World/Materials 119. Muenchen: Lincom Europa, 2003, 92 pp.

- Abhaz dilin poli-etnik koşullu toplumunda gelişimi: çağrılar ve perspektifler. Suhum, 2009, 53s.

Öğretim faaliyetleri

2010 –ADÜ, Tarih ve uluslararası teorisi kürsüsün hocası.

Dersler: Abhazya günümüzün dünyasında (Jeopolitik).

2007 –ADÜ, Abhaz dili kürsüsün hocası.

Dersler: Kafkas dilin bilime girişi; Ubıh dilin grameri.

2005 -2006 Kafkas dilleri hocası, Leiden Üniversitesi Asuroloji Bölümü, Leiden, Hollanda. Dersler: Abhaz dilin grameri.

2000 -2004 Leiden Üniversitesin Karşılaştırmalı ve Betimsel Dilbilimi Enstitüsünde Kafkas dilleri hocası, Lieden, Hollanda.

Dersler: Kafkas dilin bilime girişi; Abhaz dili grameri; gürcü dilin grameri.

Abhazya Hakkında

Bakanlık

Dış politika

Konsolosluk bilgileri

Analytics

Разработка сайта: ait
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Abchasien E-mail: info@mfaapsny.org; Tel: +7 (840) 226-70-69; Adresse:. Lakoba, 21